Ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας (Fear and Greed index)

Ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας (Fear and Greed index)

Ενα σημείο που προκαλεί αμφιλεγόμενες συζητήσεις και στο οποίο θα ήθελα να σταθώ σήμερα είναι ο δείκτης “Φόβου και Απληστίας” (Fear & Greed index). Τον δείκτη αυτόν τον παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και μετρά την διάθεση της χρηματαγοράς των ΗΠΑ. Ποιο από τα δύο βασικά συναισθήματα που κινούν την αγορά επικρατεί αυτή την στιγμή; Ο Φόβος ή η Απληστία;

Ο δείκτης δείχνει σήμερα 14/12/2022, “απληστία” στους επενδυτές!

Δεν είναι πανάκεια ο δείκτης που κατασκεύασε το CNN

Ο δείκτης αυτός δεν είναι πανάκεια όπως άλλωστε και ο δείκτης ^VIX που χρησιμοποιούν πολλοί οικονομέτρες. Απλά σήμερα, επειδή δέχομαι πολλά ερωτήματα σχετικά με κάποια σημαντικά δεδομένα που διαταράσσουν τις χρηματαγορές, αναγκάζομαι να ενημερώσω για τον δείκτη αυτό. Ο Δείκτης που δημιούργησε το CNN αδυνατεί να πιάσει τα σήματα των “βαθέων υδάτων” των αγορών μεσοπρόθεσμα. Αλλά σημασία έχει να τον συσχετίσετε με παλιότερες τιμές του.

Πριν ένα χρόνο ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο “φόβος“, ενώ μετά τις 24/2/2022 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε φτάσει στο επίπεδο “ακραίος φόβος“! Γι αυτό σας συνιστώ να παρακολουθείτε στενά τα ALERT τα οποία δημοσιεύω εδώ στο adalis.gr διότι προηγούνται κατά πολύ των αντιδράσεων όλων αυτών των δεικτών!

Τι είναι ο Δείκτης Επιχειρηματικού Φόβου & Απληστίας του CNN;

Ο δείκτης φόβου και απληστίας είναι ένας τρόπος για να μετρήσετε τις κινήσεις της χρηματιστηριακής αγοράς και εάν οι μετοχές έχουν δίκαιη τιμή. Η θεωρία βασίζεται στη λογική ότι ο υπερβολικός φόβος τείνει να μειώνει τις τιμές των μετοχών και η υπερβολική απληστία τείνει να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Πώς υπολογίζεται ο φόβος και η απληστία;

Ο δείκτης Fear & Greed Index που έχει δημιουργήσει το γνωστό CNN, είναι μια συλλογή επτά διαφορετικών δεικτών που μετρούν κάποια πτυχή της συμπεριφοράς του χρηματιστηρίου. Είναι η δυναμική της αγοράς, η ισχύς της τιμής της μετοχής, το εύρος της τιμής της μετοχής, τα δικαιώματα αγοράς και πώλησης, η ζήτηση για ανεπιθύμητα ομόλογα, η αστάθεια της αγοράς και η ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου. Ο δείκτης παρακολουθεί πόσο αυτοί οι μεμονωμένοι δείκτες αποκλίνουν από τους μέσους όρους τους σε σύγκριση με το πόσο αποκλίνουν συνήθως. Ο δείκτης δίνει ίση στάθμιση στον υπολογισμό μιας βαθμολογίας από το 0 έως το 100, με το 100 να αντιπροσωπεύει τη μέγιστη απληστία και το 0 να σηματοδοτεί το μέγιστο φόβο. Κάθε στοιχείο και ο δείκτης υπολογίζονται μόλις γίνουν διαθέσιμα νέα δεδομένα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη φόβου και απληστίας;

Ο δείκτης “Fear & Greed Index” χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη διάθεση της αγοράς. Πολλοί επενδυτές είναι συναισθηματικοί και αντιδραστικοί και ο δείκτης φόβου και απληστίας μπορούν να προειδοποιήσει τους επενδυτές για τα δικά τους συναισθήματα και προκαταλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Όταν συνδυάζεται με θεμελιώδη και άλλα αναλυτικά εργαλεία, ο Δείκτης μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την αξιολόγηση του κλίματος της αγοράς.

Τόσο ο δείκτης που περιγράφω σήμερα όσο και ο δείκτης ^VIX τον οποίο έχω αναλύσει στο παρελθόν, δεν πρέπει να συσχετίζονται. Αλλά καλό είναι να τους παρακολουθείτε και τους δύο όσοι επενδύετε στις χρηματαγορές των ΗΠΑ. Ή έστω να τους παρακολουθείτε για λόγους που έχω εξηγήσει διεξοδικά. Όμως, -και τονίζω το όμως- δεν πρέπει να παρασύρεστε στις επιλογές των επενδυτικών σας αποφάσεων και να τους μετατρέπετε σε πανάκεια.

Από το προσωπικό μου αρχείο: O δείκτης Fear & Greed όταν κατέγραφε συνθήκες ακραίου φόβου (extreme fear) λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία!
Share
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner